Paste your Google Webmaster Tools verification code here

ÚDRŽBA

Běžná vizuální kontrola

V rámci pravidelné kontroly hrací plochy hřiště se zaměřte na kontrolu:

  • prostoru, kde jsou instalovány herní prvky, odstraňte nebezpečné tvrdé a ostré předměty (rozbité lahve, použité injekční stříkačky apod.)
  • poškození vandaly (naříznutá či jinak poškozená lana, membrány apod.)
  • V případě výskytu jakýchkoli poškození kontaktujte distributora zařízení Corocord.

 

Pravidelná údržba

Výrobky COROCORD vyžadují pouze minimální údržbu. Přesto je třeba provádět pravidelnou údržbu alespoň jednou ročně s cílem prověřit stav zařízení.

 

  • Stožár musí zůstat volný. Znamená to, že výkyvy z jedné strany na druhou při kolísavém zatížení sítě jsou záměrné a v žádném případě nejsou znamením poškození základového bloku stožáru.
  • Proveďte vizuální kontrolu stožáru, hlavice stožáru, napínacích matic, kovových koncovek lan a spojovacích S-háků.
  • Zkontrolujte lana, zda nejsou vyhřezlé překroucené či přerušené ocelové provazce.
  • Jednou ročně prohlédněte také kotvící tyče a bezpečnostní lana.
  • Zkontrolujte pokrytí základových bloků pískem.
  • V případě výskytu jakýchkoli poškození kontaktujte distributora zařízení Corocord.
  • Jenom správně napjatá lana poskytují maximální zábavu na sítích Corocord. Pro posouzení napjatosti platí toto jednoduché pravidlo: při zatížení horizontálního nosného lana asi 1 m od napínáku hmotností průměrného dospělého člověka by neměl být průhyb lana větší než 4 cm. Podle dosavadních zkušeností je dostačující provézt vypnutí lan jednou po prvních cca. 6 týdnech provozu. Další napínání obyčejně není nutné.