Paste your Google Webmaster Tools verification code here

KONSTRUKCEcorocord_konstrukce_clip_image017

 

Stožár

Střed prostorové sítě je podepřen stožárem, vyrobeným z vysoce kvalitní bezešvé trubky. Konstrukce stožáru jako volné podpěry je staticky nejvýhodnější a umožňuje volnou oscilaci celé sítě. Stožáry jsou standardně pozinkovány v horké lázni a na přání mohou být pokryty práškovou barvou.

Hlavice stožáru
Mast head

Zakulacená miskovitá hlavice stožáru je zhotovena z hliníkového odlitku. Nosná lana, křížící se na hlavici, jsou k ní přichycena sponami z nerez oceli, které jsou uvnitř hlavice zajištěny maticemi s podložkami.

Podpěra stožáru

Prostorová síť stojí na bezpečnostních podpěrách stožárů. Tyto podpěry zachycují zatížení stožáru, vyvolané napětím sítě. Stožár je podepřen tak bezpečně, že i v případě poškození jednoho z napínacích elementů nedojde ke skácení sítě. Podpěra je také schopna stabilizovat vztýčený stožár před vypnutím sítě při jejím vztyčování.

Kotevní tyče

Kotevní tyče slouží k zakotvení sítě v zemi. Jsou zality v betonových blocích, které leží pod úrovní hrací plochy. Kotvy jsou svařené ze dvou podélných tyčí a dvou příček a tvoří s betonovým blokem jeden tuhý celek. Do dvou ok v tyčích se upevní napínák sítě a třmen bezpečnostního lana, což zajišťuje nejvyšší úroveň bezpečnosti.

Napínací štouby

Napínací šrouby, vyrobené na zakázku pro firmu Corocord, tvoří pozinkovaná napínací matice s protiběžnými závity a závěsy s čepy, které jsou zajištěny samojistnými maticemi. Napínák je zajištěn kontramatkami na závěsech a pojistky na závitech napínací matice zabraňují vyšroubování závěsů.

Bezpečnostní závěsy a kotvy.

Každé hlavní nosné lano (lano vedoucí ze stožáru ke kotvě) na prvcích se čtyřmi kotvícími body, má přídavnou bezpočnsotní kotvu a bezpečnostní závěs. V případě, že by došlo k porušení hlavního závěsu, zajiš\´tuje bezpečnostní kotva stabilitu celé sítě.

 

Lana Corocord®

Lana Corocord®  jsou specielně vyvinuta pro lanové herní prvky. Základem šestipramenné ocelové lano, každý pramen je těsně ovinut přízí z polyamidových vláken. Hlavní nosná lana jsou zesílena dalším ocelovým provazcem v jádru lana. Lana jsou dále tepelně zpracována tak, aby natavená povrchová vlákna polyamidové příze přilnula k ocelovým provazcům, což má za následek lepší odolnost lana proti opotřebení. Takto upravená lana jsou výhradně používána na výrobcích firmy Corocord.

„S“ spojky

„S“ spojky Corocord® jsou používány jako universální spojovací prvek na všech sítích. Jsou zhotoveny z nerezové tyče o průměru 8 mm. Hrany jsou zaobleny a celá spojka je zalisována okolo lana s pomocí hydraulického lisovacího nástroje. Tyto spojky není možné odstranit za pomoci běžného nářadí.

 

Oka lan

Oka lan tvoří smyčka optimálního průměru, vyztužená kovovou hondou a zajištěná nalisovaným kovovým pouzdrem.

Hliníkové spojky

Hliníkové spojky lan jsou zalisované v ocelových zápustkách. Jejich rozměry jsou minimalizovány tak, aby při dodržení nezbytné pevnosti spoje bylo narušení homogenní struktury sítě co nejmenší.

Membrány Corocord®

Bezpečnostní membrány Corocord® jsou instalovány na místech, kde by bylo možné skouznout po stožáru skrz oka sítě. Membrány jsou upevněny pomocí „S“ spojek a zalisovaných ok z nerezavějící oceli.

Kotvící bloky

Beton pro kotvící bloky musí mít kvalitu B25 (βWN = 25 N/mm2). Po vylití musí být zhutněn vibrováním nebo pěchováním, se zvláštní pozorností k okolí kotvících tyčí. Beton je třeba nalít do základových děr BEZ bednění, jestliže to soudržnost zeminy dovolí (do rostlého terénu). V případě zabudování kotev do navážky,  je nutné připravit bednění.