Paste your Google Webmaster Tools verification code here

ATRIBUTY KVALITY

 

Průměr lana:

Nejoblíbenějším produktem nejenom na našem trhu je pyramidová síť COROCORD® 3244. Průměr jejích lan je 22 a 23 mm. To jsou průměry, které odpovídají uchopovacím reflexům dětí starších 6 let, což zajišťuje bezpečnější pohyb dítěte po síti. Lano má tedy takový průměr, aby se dalo dobře uchopit v rukou a nezařezávalo se při uchopení do dlaní či prstů. To je velmi důležitý faktor, když se zváží, jaké sportovní výkony děti v tomto unikátním herním systému podávají.

 

Povrchová úprava lan:

Unikátní lana COROCORD, díky unikátní tepelné úpravě polyamidových vláken, mají větší odolnost proti mechanickému namáhání, otěru a působení abrazivních částic, což zaručuje výrazně delší životnost než u běžných polyamidových lan.

 

Prostorové uspořádání lanové konstrukce

Síťová konstrukce je uspořádána tak, že v každém bodu prostoru, zaujímaného sítí, má dítě na dosah další provazec, který podvědomě, „automaticky“ uchopí. To zvyšuje vlastní bezpečnost jak přímo, tak i nepřímo tím, že dává dítěti pocit jistoty při pohybu v síti.

V lanových sítích mohou vždy děti najít místo k uchopení. Důmyslně uspořádaná struktura sítě brání možnému volnému pádu a dovoluje, aby herní zařízení mělo velkou výšku. Pádová výška se posuzuje od spodního okraje v celé ploše výpletu síťové pyramidy, odkud dítě může seskočit do dopadové zóny. V případě typu COROCORD® 3244 je pádová výška 2,40 m.

Vlastní prostorové uspořádání sítí umožňuje dětem bohaté sportovní vyžití, kdy nejen posilují fyzickou obratnost a zdatnost, ale hrou cvičí i mentální schopnosti – posilují obratnost a odvahu při zdolávání překážek, rozvážnost při hledání cesty v síťovém „bludišti“. Zároveň uspokojí i potřebu prožít nevšední dobrodružství, které poskytuje herní systém sítí Corocord, které jsou určeny dle typu sítí především pro školáky, dospívající ale i dospělé.