Paste your Google Webmaster Tools verification code here

ZÁRUKY, CERTIFIKÁTY, ÚDRŽBA

 

ZÁRUČNÍ LHŮTY

Firma COROCORD poskytuje na svoje výrobky tyto záruční lhůty:

 • 10 let na všechny kovové stojiny a spojovací prvky
 • 5 let na všechna lana a gumové membrány
 • 2 roky na všechny kloubové spoje pohyblivých dílů

Záruka se vztahuje na výskyt skrytých materiálových a výrobních vad. Nevztahuje se na poškození způsobená přirozeným opotřebení a otěrem a na vady či poškození, způsobená vandaly. Podmínkou dodržení záručních podmínek je používání výhradně původních náhradních dílů dodaných výrobcem a dodržení níže uvedených pokynů pro údržbu herního prvku.

 

 

CERTIFIKACE

 • Ukázka několika českých a zahraničních certifikátů.

 

 

ÚDRŽBA

Běžná vizuální kontrola

V rámci pravidelné kontroly hrací plochy hřiště se zaměřte na kontrolu:

 • prostoru, kde jsou instalovány herní prvky, odstraňte nebezpečné tvrdé a ostré předměty (rozbité lahve, použité injekční stříkačky apod.)
 • poškození vandaly (naříznutá či jinak poškozená lana, membrány apod.)
 • V případě výskytu jakýchkoli poškození kontaktujte distributora zařízení Corocord.

 

Pravidelná údržba

Výrobky COROCORD vyžadují pouze minimální údržbu. Přesto je třeba provádět pravidelnou údržbu alespoň jednou ročně s cílem prověřit stav zařízení.

 

 • Stožár musí zůstat volný. Znamená to, že výkyvy z jedné strany na druhou při kolísavém zatížení sítě jsou záměrné a v žádném případě nejsou znamením poškození základového bloku stožáru.
 • Proveďte vizuální kontrolu stožáru, hlavice stožáru, napínacích matic, kovových koncovek lan a spojovacích S-háků.
 • Zkontrolujte lana, zda nejsou vyhřezlé překroucené či přerušené ocelové provazce.
 • Jednou ročně prohlédněte také kotvící tyče a bezpečnostní lana.
 • Zkontrolujte pokrytí základových bloků pískem.
 • V případě výskytu jakýchkoli poškození kontaktujte distributora zařízení Corocord.
 • Jenom správně napjatá lana poskytují maximální zábavu na sítích Corocord. Pro posouzení napjatosti platí toto jednoduché pravidlo: při zatížení horizontálního nosného lana asi 1 m od napínáku hmotností průměrného dospělého člověka by neměl být průhyb lana větší než 4 cm. Podle dosavadních zkušeností je dostačující provézt vypnutí lan jednou po prvních cca. 6 týdnech provozu. Další napínání obyčejně není nutné.